Vi två är Kobajagi

En text-, design-,  bild- och pedagogresurs i Göteborg för svenska museer. Tillsammans har vi lång erfarenhet av arbete med innehåll för både tidskrifter, webb och utställningar.

Med vårt nät av formgivare, ljud- och ljusdesigners, fotografer och filmare kan vi erbjuda konsultation, produktion av innehåll och utveckling av hela koncept i en flexibel process nära kunden.

Felicia Fortes


Illustrerar, gör grafisk form, föreläser om kreativa processer, idéutveckling och håller kurser i InDesign, infografik och bildhantering.

Har bildlärarexamen och har studerat illustration och bildberättande på HDK vid Göteborgs Universitet.

portfolio

Dragan Mitic


Tar fram pedagogiska lösningar, skriver text, producerar utställning och utvecklar manus för film och teve.

Har gymnasielärarexamen och har läst Critical Exhibition Studies vid HDK, Göteborgs Universitet.

/kó-bá-jâ-gi/


Adv. och adj. i sydslaviska språk, hopslagning av pron.”kao” (som) och verb ”bajati” (besvärja). Beskriver företeelsers förhöjda version, som lyfter deras idé snarare än faktiska natur. Vanlig som fråga [kobajagi?] när en berättelse känns för bra (fabulerad). Eller som löfte om underhållning [kobajagi!], jämf. med svenskans ”nu ska du få höra!” (ofta uttalat med en blinkning).